JUDr. SOŇA SOBOŇOVÁ

ADVOKÁT

„Veritas numquam perit.“ (Seneca)

Poslaním advokáta je ponúkať čo najvhodnejšie riešenia na problémy svojich klientov, ktoré sa týkajú najrozmanitejších oblastí ich každodenného života, či už osobného, pracovného, alebo súvisiaceho s podnikateľskými aktivitami. Advokát neposkytuje len právne poradenstvo a konzultácie, ale zároveň napomáha svojim klientom pri hľadaní možností na presadzovanie ich záujmov, ktoré zároveň náležitým spôsobom aj uplatňuje a háji, či už cestou súdnou alebo mimosúdnou. Cieľom spolupráce je nie len efektívne a hospodárne riešiť jednotlivé otázky, ale najmä vytvoriť priestor pre dlhodobú spoluprácu k spokojnosti klienta.